WALKING TRIPS IN CZECH LANDS

Interviews by Chris Hill
Translations by Dana Recmanova

PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH ZEMÍCH

Rozhovory: Chris Hill
Překlady: Dana Recmanová


Exchanges about media practice and public space
Zkušenosti o mediální praxi a veřejných prostranstvích
*
While mapping media highways and cultural routes
Při mapování mediálních dálnic a kulturních tras
*
With attention to accessible media stages
Se zaměřením na přístupné mediální scény
*
Spoken
Slovem
*
Recorded
Záznamem
*
Translated
V překladu


INTERVIEWS WITH MEDIA ARTISTS, PRODUCERS, PROGRAMMERS
AND WRITERS IN THE CZECH REPUBLIC, 1995-1997

ROZHOVORY S MEDIÁLNÍMI UMĚLCI, PRODUCENTY, PROGRAMÁTORY
A PUBLICISTY V ČESKÉ REPUBLICE, 1995-1997


Select here for frames (images & text) format
Volte zde s frames (obrázky & text)

Select here for text only format
Volte zde pouze text

Many thanks for contributions and assistance from:
Mnoho díků za příspěvky a spolupráci:

Dana Recmanova, Lubor Benda, Julie Blazkova, Libuse Hubickova, Pavel Kacirek, Tomas Ruller, Jiri Venzara, Jennifer DeFelice, Keiko Sei, Julia Dzwonkoski, Robert Sochorec, Tomas Frgala, Ludvik Hlavacek, Katerina Pavlickova, Jitka Palmerova, Svetlana Kuliskova, Jaroslav Macal, Radek Helia, Jakub Deml, Misha Bielicky, Petr Vasa, Barbara Lattanzi, Brian Springer, Ted Kusio/SlowXPress, Michael Heffernan, Artslink, Soros Center for Contemporary Art Praha, Squeaky Wheel Buffalo, Video/Multimedia/Performance Studio at VUT Brno.

This project has been supported by the Soros Center for Contemporary Art, Prague
Tento projekt vznikl s podporou Sorosova Centra pro současné umění, Praha
© 1998 Chris Hill


feedback to: chill@donet.com